Zabezpieczenia należności i transakcji

Prowadzenie procesu sądowego w celu uzyskania ochrony swoich praw, w szczególności wyegzekwowania należności, jest z reguły czasochłonne i kosztowne, a nawet nieskuteczne z uwagi na niewypłacalność dłużnika. Sytuacje takie powodują perturbacje w prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego też, proponujemy naszym klientom stosowanie odpowiednich zabezpieczeń swoich wierzytelności i praw wynikających z dokonywanych transakcji tak, aby uniknąć konieczności dochodzenia ich w postępowaniu sądowym lub postępowanie takie skrócić do minimum. Wachlarz dostępnych instrumentów jest szeroki, a zastosowanie odpowiedniego zależy w szczególności od rodzaju zabezpieczanych praw, ich wartości i stopnia ryzyka dokonywanej transakcji.

Do najważniejszych z nich należą:

  • ograniczone prawa rzeczowe, jak hipoteka, zastaw i zastaw rejestrowy,
  • przewłaszczenia na zabezpieczenie,
  • poręczenia,
  • weksle in blanco,
  • ujawnianie roszczeń w księdze wieczystej,
  • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz rachunki powiernicze,
  • nieodwołalne pełnomocnictwa.

Prawnicy kancelarii obsługują Klientów w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

HMK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Wolska 64A lok. 20
01-134 Warszawa

tel. kom. +48 697 277 727
Kancelaria@hmklegal.pl