Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców w coraz większej mierze zależy od zapewnienia zgodności ich działań z wymogami określonymi w prawie konkurencji (prawie antymonopolowym) oraz prawie ochrony konsumentów. W ramach naszej praktyki w szczególności świadczymy następujące usługi:

  • sporządzanie kompleksowych opinii prawnych oraz doradztwo z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji;
  • ocenę zgodności działań z obowiązującym prawem, w tym umów dystrybucyjnych, agencyjnych, franchisingowych i licencyjnych pod względem zgodności z przepisami o ochronie konkurencji;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz sądami powszechnymi;
  • przygotowanie procedur oraz przeprowadzanie szkoleń przygotowujących przedsiębiorstwa na wypadek kontroli organów ochrony konkurencji;
  • wsparcie przedsiębiorcy w trakcie kontroli prowadzonej przez Prezesa UOKiK lub KE;
  • audyt ryzyk antymonopolowych związanych z prowadzonym przedsięwzięciem lub prowadzoną działalnością;
  • przygotowywania i weryfikacja umów pod kątem zgodności z polskim i europejskim prawem ochrony konkurencji;
  • ocena planowanych transakcji pod kątem obowiązku notyfikacji Prezesowi UOKiK lub KE oraz przygotowanie wniosku o wydanie zgody na koncentrację.

Prawnicy kancelarii obsługują Klientów w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

HMK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Wolska 64A lok. 20
01-134 Warszawa

tel. kom. +48 697 277 727
Kancelaria@hmklegal.pl