Obsługa podmiotów gospodarczych

  •  przygotowywanie opinii i analiz prawnych, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  • informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub pozostających w związku z tą działalnością,
  • konsultowanie umów oraz przygotowywanie projektów umów,
  • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach w charakterze pełnomocnika, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
  • dochodzenie należności Klienta od jego dłużników w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi i urzędami w sprawach cywilnych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych, karnych gospodarczych, karnoskarbowych,
  • przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, spółdzielni oraz prawa pracy.

Prawnicy kancelarii obsługują Klientów w językach: polskim, angielskim i niemieckim,

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

HMK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Wolska 64A lok. 20
01-134 Warszawa

tel. kom. +48 697 277 727
Kancelaria@hmklegal.pl