Obrót nieruchomościami

  • kompleksowa obsługa prawna w sprawach obrotu i zarządzania nieruchomościami w tym sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości,
  • obsługa i doradztwo w zakresie zasiedzenia nieruchomości,
  • postępowania w sprawie zwrotów nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości warszawskich,
  • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami przez cudzoziemców,
  • opracowywanie struktury transakcji nabywania nieruchomości przy uwzględnieniu aspektów prawno-podatkowych i finansowych,
  • przeprowadzanie analiz stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w zakresie usuwania ich negatywnych wyników,
  • obsługa prawna przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,
  • doradztwo dotyczące zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego,
  • prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości.

 

Prawnicy kancelarii obsługują Klientów w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

HMK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Wolska 64A lok. 20
01-134 Warszawa

tel. kom. +48 697 277 727
Kancelaria@hmklegal.pl