PROBLEM Z UBEZPIECZYCIELEM: JAK WYEGZEKWOWAĆ PIENIĄDZE?

r. pr. Hubert Moryson-Kowalski
r. pr. Hubert Moryson-Kowalski

W tym tygodniu to problemy z ubezpieczeniem skłoniły naszych czytelników do szukania pomocy na dyżurze radcy prawnego Huberta Moryson-Kowalskiego. Pan Andrzej zadzwonił do nas, by dowiedzieć się, jak może uzyskać odszkodowanie za zniszczoną łódkę. – W zeszłym roku w sierpniu brałem udział w regatach. W moją łódź uderzył katamaran, którym płynął inny uczestnik regat. Rzeczoznawca ocenił, że łódź nadaje się tylko do kasacji – opowiadał czytelnik. – Ubezpieczyciel uznał szkodę całkowitą łódki, ale do dziś nie wypłacił pieniędzy. Jak je wyegzekwować? – pytał. Mec. Hubert Moryson-Kowalski podkreślił, że od momentu zgłoszenia szkody ubezpieczyciel ma 30 dni na zajęcie stanowiska. – W pana przypadku ubezpieczyciel już stanowisko zajął, to znaczy uznał szkodę. Należy więc wezwać go do niezwłocznej wypłaty roszczenia, powołując się na jego własną decyzję. Do tego warto dołączyć żądanie odsetek za opóźnienie, zakreślając jednocześnie termin wypłaty świadczenia, na przykład czternastodniowy. Dla większej skuteczności można uprzedzić ubezpieczyciela, że jeśli pieniądze nie zostaną wypłacone w wyznaczonym terminie, to wystąpi pan do sądu z pozwem. Kopię tego pisma warto przekazać rzecznikowi finansowemu – odpowiadał mec. Moryson-Kowalski, który doradził też, by poinformować organizatora regat o zaistniałej sytuacji.

Pan Jerzy z kolei otrzymał od jednego z towarzystw ubezpieczeń na życie aneks do umowy i zastanawiał się, czy powinien taki aneks podpisać. „W celu wykonania decyzji wydanej przez UOKiK strony postanawiają zmienić postanowienia umowy na życie” – odczytał ekspertowi czytelnik. Chodzi o to, że to towarzystwo ubezpieczeń porozumiało się z UOKiK-iem i zmieniło warunki wycofania się przez klienta z umowy, gdyż poprzednie warunki zawierały postanowienia niedozwolone. Pan Jerzy i tak chciał z tego ubezpieczenia zrezygnować, nie jest jednak pewien, czy bardziej korzystne będzie dla niego podpisanie aneksu, czy rezygnacja na warunkach obecnie obowiązującej umowy.

– Najlepiej zadzwonić do ubezpieczyciela na infolinię i zapytać o aktualny stan rachunku, a także o to, ile pan straci w przypadku rozwiązania umowy na starych warunkach, a ile, gdy rozwiąże pan umowę po podpisaniu aneksu. Jeśli rozwiąże pan umowę, nie zgadzając się na podpisanie aneksu, to musi się pan liczyć z tym, że ubezpieczyciel zatrzyma składki zgodnie z zapisami umowy, które mogą być mniej korzystne niż zapisy aneksu – wyjaśniał mec. Moryson-Kowalski.

Pan Jerzy skorzystał też z okazji, by zapytać o ubezpieczenie żony. – Małżonka wpłaciła na konto jednego z ubezpieczycieli 13 tys. zł, chce z tego zrezygnować, ale zgodnie z umową może odzyskać tylko ok. 4 tysięcy. Słyszałem, że umowy z tym ubezpieczycielem, zawierały klauzulę niedozwoloną. Od czterech lat umowa jest zawieszona. Jak się z tego ubezpieczenia wycofać? – prosił o radę czytelnik. – Zalecałbym rozwiązać umowę i wezwać ubezpieczyciela, by nie pobierał opłaty za wykup, bo to klauzula abuzywna (niedozwolona), zgodnie z artykułem 3851 kodeksu cywilnego i następnymi – sugerował mec. Moryson-Kowalski. – Jeśli mimo to ubezpieczyciel pobierze opłatę, należy wystąpić do UOKiK-u. Niedawno weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Teraz to prezes UOKiK może wszcząć postępowanie o uznanie danego postanowienia za niedozwolone. Decyzja prezesa UOKiK stwierdzająca, że klauzula jest niedozwolona, stanowi podstawę roszczenia. Ubezpieczyciel może się jednak od takiej decyzji odwołać i w takiej sytuacji radziłbym iść z pozwem do sądu, bo wtedy sprawa rozstrzygnie się szybciej – mówił mec. Moryson-Kowalski.

Więcej na ten temat: http://wyborcza.biz/akcjespecjalne/1,151609,19961440,problem-z-ubezpieczycielem-jak-wyegzekwowac-pieniadze.html

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

HMK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Wolska 64A lok. 20
01-134 Warszawa

tel. kom. +48 697 277 727
Kancelaria@hmklegal.pl