Hubert Moryson Kowalski HMK LEGAL Kancelaria Radców Prawnych

mec. Hubert Moryson-Kowalski

Radca Prawny / Koordynuje i kieruje pracami kancelarii

mec. Hubert Moryson-Kowalski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z American Catholic University Washington D.C. z siedzibą w Waszyngtonie. Jest również absolwentem podyplomowych studiów z zamówień publicznych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych oraz reprezentacją klientów w sporach toczonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego (umowy handlowe, umowy ubezpieczeń). Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Doświadczenie zdobywał w największych spółkach handlowych w Polsce oraz wiodących kancelariach prawniczych.

Pola jego specjalizacji to:

  • Prawo energetyczne, z uwzględnieniem spraw kontraktowych, obrotu gazem ziemnym i energią oraz aspektów regulacyjnych i infrastrukturalnych sektora energetycznego;
  • Prawo cywilne, z uwzględnieniem spraw dotyczących realizacji robót budowlanych, kontraktów handlowych, sporów o odszkodowania i o uznanie wzorców umownych za niedozwolone;
  • Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wsparcia zamawiających w procesie przetargowym, czy też wsparcia wykonawców w sprawach związanych z postępowaniami przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
  • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, z uwzględnieniem spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwe praktyki rynkowe oraz nieuczciwą konkurencję.

Biegle włada językiem angielskim.

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

HMK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Wolska 64A lok. 20
01-134 Warszawa

tel. kom. +48 697 277 727
Kancelaria@hmklegal.pl