Andrzej Stefanowicz

radca prawny

tel. +48 601 239 393

email: andrzej.stefanowicz [at] hmklegal.pl

Mec. Andrzej Stefanowicz jest absolwentem WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge. Jest również absolwentem podyplomowych studiów z zakresu prawa własności intelektualnej organizowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Mec. Andrzej Stefanowicz świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych od 10 lat w szerokim spektrum zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z sektorem energetycznym oraz infrastrukturalnym. Przez wiele lat współpracował z wieloma renomowanymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi, w tym Baker & McKenzie i Norton Rose. Mec. Stefanowicz pełnił także funkcję Kierownika Biura Prawnego w spółce ENEA Wytwarzanie S.A.

W swojej praktyce doradzał w największych transakcjach w sektorze energetycznym. Świadczy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych inwestorów realizujących projekty odnawialnych źródeł energii. Ponadto zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych oraz reprezentacją klientów w sporach toczonych przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego (umowy handlowe, umowy ubezpieczeń).

Pola jego specjalizacji to:

  • Prawo energetyczne – zagadnienia regulacyjne, problematyka umów handlowych przesyłania, dystrybucji, obrotu energią i gazem ziemnym, a także problematyka systemów wsparcia dla sektora energetycznego;
  • Prawo cywilne i handlowe – zagadnienia dotyczące realizacji kontraktów handlowych (w tym związanych z robotami budowlanymi), fuzji i przejęć (projekty M&A), sporów o odszkodowania;
  • Prawo zamówień publicznych – zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wsparciem wykonawców w procesie przetargowym, a także wykonywaniem zawartych umów o zamówienie publiczne;
  • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów sprawy dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwe praktyki rynkowe oraz nieuczciwą konkurencję.

Biegle włada językiem angielskim

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

HMK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Wolska 64A lok. 20
01-134 Warszawa

tel. kom. +48 697 277 727
Kancelaria@hmklegal.pl